Serveis de respir: lleure

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos de lleure són programes de suport a les famílies de persones amb discapacitat (infants, joves i adults) que ofereixen les administracions i entitats en diverses modalitats per tal de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant un temps de descans i oferint un espai lúdic i socialitzador a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament de Barcelona centralitza aquest tipus de serveis al programa "Temps per tu", que entre d'altres col·lectius treballa amb infants, joves i adults amb discapacitat.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Requisits 
  • En el Programa "Temps per tu" cada entitat té les seves condicions per participar-hi. Cal inscripció prèvia.
  • Per altres serveis de respir cal contactar amb cada entitat per conèixer requisits i funcionament.
Tràmits 
  • Si consulteu l'enllaç "Temps per tu" trobareu el detall de l'oferta actual, organitzada per tipologia (infants, joves i adults) i també per districtes . Per participar en el programa podeu descarregar-vos i emplenar la fitxa de sol·licitud. Per a saber on lliurar-la podeu baixar-vos el programa corresponent on trobareu el detall de l’adreça i l’horari d’atenció al públic. També podeu adreçar-vos a la bústia del servei: tempspertu@bcn.cat 
  • Per altres recursos de lleure a la ciutat cal contactar amb cada entitat.