Atenció precoç i salut

En aquest apartat informem sobre l’atenció precoç a la ciutat de Barcelona (detecció i tractament de possibles trastorns en el desenvolupament en infants de 0 a 6 anys) i dels diferents recursos relacionats amb la salut. En aquest sentit, hi ha ajuts econòmics i també determinats serveis específics per a les persones amb discapacitat.

Recursos per a l'atenció precoç i salut