Autoocupació

Definició 

Les persones amb discapacitat que vulguin establir-se com a treballadors autònoms i es donin d’alta inicial en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, poden accedir a uns determinats incentius en matèria de Seguretat Social.

Requisits 

Si tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33% i es donen d’alta inicial en el RETA, es beneficiaran, durant els cinc anys següents a la data d'efecte de l'alta, de les reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes que s'expliquen a continuació. La quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 5 anys. Les reduccions seran les següents:

  1. Una reducció equivalent al 80 % de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta (no aplicable als treballadors per compte propi amb discapacitat que ocupin treballadors per compte d'altri)
  2. Una bonificació equivalent al 50 % de la quota durant els 54 mesos següents.

Si tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent i menys de 35 anys i es donen d'alta inicial o no han estat en situació d'alta en el règim d'autònoms en els cinc anys immediatament anteriors (a comptar des de la data d'efecte de l'alta), es podran aplicar les reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes que s'expliquen a continuació. La quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 5 anys. Les reduccions seran les següents:

  1. Una reducció equivalent al 80 % de la quota durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta.
  2. Una bonificació equivalent al 50 % durant els quatre anys següents.
Tràmits 
  • Cal dirigir-se a l’oficina de la Seguretat Social que li correspongui per lloc de residència.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut