Inclusió a activitats d'estiu per a infants i adolescents

Definició 

Són activitats d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 16 anys que viuen a la ciutat de Barcelona organitzades per entitats socials i privades que treballen en el sector del lleure, l'esport, l'educació o la cultura i estan homologades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de garantir-ne la diversitat i qualitat.

Totes les entitats que participen a la campanya integren infants amb discapacitat. Una de les condicions d'homologació de les entitats és que reservin un 5 % mínim de places per a la integració d'infants amb discapacitat, sempre d'acord amb les característiques de cada activitat.

Paral·lelament, i per tal de facilitar l'accés a les persones amb manca de recursos econòmics, l'Ajuntament preveu un sistema d'ajuts a les famílies que no superin el nivell d'ingressos que cada any es determina.

Existeixen diferents tipologies:

 • Activitats fora de la ciutat: colònies, campaments i rutes basades en la convivència durant uns quants dies (en cases de colònies, tendes de campanya o refugis), cercant el coneixement de medi físic i humà que proporciona la vida a l'aire lliure i l'activitat equilibrada.
 • Activitats a la ciutat:
  • Casals d'estiu: activitats que tenen lloc dins l'àmbit urbà, aprofitant els equipaments i recursos de la ciutat. Amb una durada d'entre 5 i 10 dies, poden tenir o no servei de menjador. S'adrecen a infants fins als 14 anys.
  • Casals esportius: casals d'estiu que també tenen lloc a la ciutat i es caracteritzen per la pràctica i aprenentatge d'una o diverses disciplines esportives. Normalment s'adrecen a nois i noies de 6 a 14 anys i poden tenir o no servei de menjador.
  • Campus Olímpia: campus esportius que les instal·lacions esportives municipals ofereixen amb programes de jocs complexos, de perfeccionament i especialització d'uns esports determinats i amb servei de menjador opcional.
Requisits 
 • En general s'adrecen a nois i noies de 3 a 16 anys, però cal tenir l'edat indicada en cada activitat.
 • L'entitat organitzadora pot sol·licitar a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), prèvia justificació de la situació, reforç per a l'equip de monitors de suport. L'IMPD valora les demandes i decideix,  en cada cas, si és necessària la presència o no d'un monitor de suport, depenent de les característiques personals de l'infant i les de l'activitat.
 • Per accedir a les beques de l'Ajuntament de Barcelona cal tenir fins 17 anys, estar empadronat a la ciutat de Barcelona i no superar un límit d'ingressos que es determina cada any.
Tràmits 
 • Les entitats organitzadores disposen de punts d'inscripció a les activitats situats a cada districte.
 • Els ajuts econòmics es tramiten també en aquests punts d'inscripció.
Observacions 

Els infants o joves amb discapacitat poden participar en activitats previstes per a edats dos anys inferiors com a màxim.

Per tal de garantir una correcta integració, abans de formalitzar la inscripció es recomana consultar amb l'entitat organitzadora les característiques i accessibilitat de l'activitat desitjada i facilitar tota la informació disponible sobre la discapacitat i les dificultats personals de l'infant o jove.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut