Prestacions de la Fundación ONCE

Definició 

La Fundació ONCE ofereix suport econòmic a iniciatives que promouen la col·laboració i la integració social de persones amb discapacitat perquè arribin a assolir uns mínims d'autonomia personal sense ajut de tercera persona, contribuint a difondre el concepte de "vida independent" associat al d'accessibilitat universal. Amb aquesta filosofia destina anualment ajudes econòmiques mitjançant programes destinats a les persones i entitats socials.

Requisits 
 • Ser persones afectades per una discapacitat legalment reconeguda que requereixi ajuda per a la seva integració social i laboral.
 • Ser una entitat de caire cooperatiu, associatiu, fundacional o societat sense ànim de lucre que, segons els seus estatuts, tingui una activitat coincident amb la Fundació ONCE.
Tràmits 

Cal fer una sol·licitud adreçada a:

Observacions 

Existeixen ajudes pels següents conceptes:

 • Creació de llocs de treball
 • Autoocupació
 • Formació
 • Creació de places ocupacionals
 • Inversió en centres i serveis
 • Ajudes individuals d'accessibilitat per al foment de llocs de treball
 • Vehicles per al transport col·lectiu
 • Estudis, publicacions i sensibilització
 • Jornades i congressos
 • Convenis d'accessibilitat amb l'IMSERSO
 • Accessibilitat de la comunicació sensorial
 • Programes d'atenció per a l'autonomia personal

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut