Productes i serveis per a l'autonomia

Relació de productes i serveis de suport per a persones amb diferents discapacitats: mobilitat reduïda, discapacitat visual, discapacitat auditiva, sordceguesa, discapacitat intel·lectual i discapacitat per trastorn mental. Aquest camp és molt ampli i, degut a la constant investigació, té un creixement continuat.En aquesta guia només oferim una primera pinzellada dels productes existents, basant-nos en la relació que la Generalitat de Catalunya ofereix en les seves convocatòries anuals d’ajuts econòmics per a productes de suport.

Recursos per productes i serveis per a l'autonomia

Comparteix aquest contingut