Serveis de respir: residències

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos residencials són residències d'estada limitada, equipaments que tenen com a objectiu donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat per tal de donar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Requisits 
  • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
Tràmits 
  • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
  • Les residències d'estada limitada també es poden concertar a través de la xarxa de Centres de Serveis Socials.
Observacions 

Les residències d'estada limitada, en general, s'adrecen a persones amb discapacitat psíquica i/o pluridiscapacitat.

Es recomana, sempre que sigui possible, preveure amb temps les dates en que es necessitarà el servei.

Les famílies han de fer una aportació econòmica depenent del nivell d'ingressos familiars.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut