Serveis de respir: residències

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos residencials són residències d'estada limitada, equipaments que tenen com a objectiu donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat per tal de donar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

Requisits 
  • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
Tràmits 
  • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
  • Les residències d'estada limitada també es poden concertar a través de la xarxa de Centres de Serveis Socials.
Observacions 

Les residències d'estada limitada, en general, s'adrecen a persones amb discapacitat psíquica i/o pluridiscapacitat.

Es recomana, sempre que sigui possible, preveure amb temps les dates en que es necessitarà el servei.

Les famílies han de fer una aportació econòmica depenent del nivell d'ingressos familiars.