Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 0 a 4 anys

És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb infants amb discapacitat. Temps per tu és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Àrea de Drets Socials, l’Institut Municipal d’Educació, el Districte de Gràcia i el Districte de Nou Barris.

Què ofereix?

Temps personal per a les persones cuidadores, mentre els infants participen amb d’altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats a càrrec de professionals de lleure per a persones amb discapacitat.

S'estableix un preu públic amb reduccions en funció de la situació socioeconòmica de la família, per a més informació veure el document amb les condicions d'ús. La inscripció restarà oberta durant tot el curs mentre quedin places.

On trobareu Temps per tu?

Districte de Gràcia
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 10 a 13.30 h
Lloc: Escola Bressol Municipal Sant Medir, c. Santa Rosa, 7
Inici: 8 d’octubre

Districte de Nou Barris
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 10 a 13.30 h
Lloc: Escola Bressol Municipal Can Dragó, av. Rio de Janeiro, 16
Inici: 8 d’octubre

Què cal fer si hi esteu interessats?

Podeu descarregar-vos la fitxa de sol·licitud, empleneu-la. Cal lliurar a Nexe Fundació, c. Escorial, 169, de dilluns a divendres de 9 a 19 h.

Per a més informació podeu baixar-vos el programa o adreçar-vos a la bústia del servei: tempspertu@bcn.cat.

Tornar a la pàgina principal de Temps per tu