Programa Temps per tu

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones cuidadores. 

Té tres línies d'actuació: una dirigida a persones cuidadores d'infants de 0 a 4 anys, l'altre a nens i nenes de 4 a 18 anys i l'última adreçada a joves i persones adultes. 

L'adreça de contacte del servei és tempspertu@bcn.cat

Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 0 a 4 anys

Ofereix lleure de qualitat als infants amb discapacitat de 0 a 4 anys i temps personal a les seves famílies cuidadores. Els objectius són, per una banda, que els nens i nenes gaudeixin d'activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats conduïdes per professionals del lleure i, per l'altra, que les persones cuidadores disposin d'un temps propi que els faciliti la conciliació de la seva vida laboral, familiar i personal. 

Més informació

Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 4 a 18 anys

Ofereix lleure de qualitat als infants amb discapacitat de 4 a 18 anys i temps personal a les seves famílies cuidadores. Els objectius són, per una banda, que els infants gaudeixin, amb els seus germans i germanes i altres nenes i nenes, d'activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats a càrrec de professionals del lleure i, per l'altra, que les persones cuidadores disposin d'un temps propi que els faciliti la conciliació de la seva vida laboral, familiar i personal.

Més informació

Temps per tu per a joves i persones adultes amb discapacitat

Aquest projecte té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i persones adultes amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l'oci, i oferint, alhora, temps personal a les seves famílies.

Més informació