Temps per tu

La gestió del temps és un factor que incideix directament en la qualitat de vida de les persones. Des de l’IMPD volem contribuir a la millora de la conciliació familiar, laboral i personal de les famílies. Som conscients que la disponibilitat de temps és una qüestió sensible, que afecta a tothom, convertint-se en alguns casos en un factor de desigualtat.

Aquestes realitats fan necessàries mesures de promoció i suport a les famílies que compten entre els seus membres amb persones amb algun tipus de discapacitat.

Aquest servei, dirigit a les persones cuidadores, es va iniciar l'any 2011 i té tres línies d'actuació: una dirigida a cuidadors d'infants de 0 a 4 anys, l'altre a nens i nenes de 5 a 18 anys, i la darrera adreçada a joves i adults.

L'adreça de contacte del servei és tempspertu@bcn.cat

Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 0 a 4 anys

La proposta ofereix temps personal a les famílies cuidadores de nens i nenes amb algun tipus de discapacitat física i/o intel·lectual. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les famílies facilitant temps personal als pares i mares i temps lúdic als infants.

Més informació

Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 4 a 18 anys

Temps personal per a les persones cuidadores, mentre els infants participen amb els seus germans i germanes i d’altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats a càrrec de professionals de lleure per a persones amb discapacitat.

Més informació

Temps per tu per a joves i adults amb discapacitat

Aquest projecte té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i adults amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l'oci, i oferint a l'hora temps personal a les seves famílies.

Més informació