Temps per tu per a joves i persones adultes amb discapacitat

És un servei que té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i persones adultes amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l'oci de qualitat i oferint, alhora, temps personal a les seves famílies. 

El servei és ofert per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Àrea de Drets Socials i dels districtes de la ciutat. 

Què ofereix?

Temps per tu ofereix a les persones adultes amb discapacitat un espai de lúdic socialitzador i de qualitat on aprendre a gestionar el seu temps i garanteix el seu dret al temps de lleure i oci. Alhora promou la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones cuidadores que poden així gaudir de temps propi.

La inscripció a l'activitat és gratuïta, però la persona beneficiària assumirà el pagament del transport i d'aquelles activitats que tinguin un cost associat. La inscripció restarà oberta durant tot el curs mentre quedin places vacants.

On trobareu Temps per tu?

Districte de Gràcia
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 16.30 a 20 h
Lloc: Centre de Cultura Popular La Violeta, c. Maspons, 6
Inici: 7 d’octubre

Districte de Les Corts
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 16.30 o 17  a 20 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu, pl. Concòrdia, 13
Inici de les activitats lúdiques: 14 d’octubre
Inici del taller d’arts escèniques: 7 d’octubre

Districte de Sant Martí
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 16 a 21 h
Lloc: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, c. Llull, 163
Inici: 7 d’octubre

Districte de Sants - Montjuïc
Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 16.30 a 20 h
Lloc: Centre Cultural Albareda, c. d'Albareda, 22
Inici: 7 d’octubre

Districte d'Horta-Guinardó
Dia: tardes de la primera quinzena de juliol i tardes dels dies no festius de les vacances de Nadal
Lloc: Centre de Serveis Socials Horta, c. de Santes Creus, 8

Què cal fer si hi esteu interessats?

Podeu descarregar-vos la fitxa de sol·licitud, empleneu-la. Per a saber on lliurar-la podeu baixar-vos el programa corresponent on trobareu el detall de l’adreça i l’horari d’atenció al públic.

També podeu adreçar-vos a la bústia del servei: tempspertu@bcn.cat.