La ciutat té tradició de processos impulsats des de la comunitat, i també des de l’Ajuntament o d’altres actors, on es treballa col·lectivament per millorar les condicions d’un barri o una zona.

Com ho fem


El Servei d’Acció Comunitària vol acompanyar i enfortir els processos existents per potenciar-ne el vessant transformador i afavorir el sorgiment de nous processos que aportin cohesió i millores als barris.


D’una banda potenciem els Plans i processos de desenvolupament comunitari a 14 barris de la ciutat, donant-los suport tècnic, metodològic i econòmic. En aquests moments podeu consultar els processos que estan en marxa als enllaços relacionats.


També donem suport a projectes comunitaris, tant econòmic com metodològic, o bé generant espais de treball col·lectius.


I, finalment, també treballem amb districtes i àrees de l’Ajuntament per trobar conjuntament la millor manera d’impulsar processos d’aquest tipus als seus territoris i sectors.