L’Energies Comunitàries convoca els agents de l’acció comunitària a un procés viu d’enxarxament, d’aprenentatge i de construcció de propostes col·lectives, dirigides a l’enfortiment de la comunitat i del sector.


L’Energies es plasma en una sèrie d’esdeveniments (un el 2016, tres el 2017) i en cada un d’ells, d’una banda, es comparteixen plantejaments i aprenentatges, i de l’altra, es fan grups de treball on desenvolupar conjuntament propostes, a iniciativa d’alguns agents comunitaris. En aquestes trobades s’ha treballat des dels eixos següents:

  • Debat públic i metodològic sobre temàtiques d’interès per a les entitats, projectes i professionals comunitàries i per a l’administració.

  • Territori: aconseguir que les Trobades d’Energies Comunitàries suposin un valor afegit per al barri que les acull.

  • Coproducció: generar coneixement i eines per analitzar, definir i estimular la coproducció.

  • Xarxes: conèixer, reconèixer, sumar i multiplicar projectes comunitaris i xarxes de la ciutat de Barcelona.

  • Activitats: generar activitats conjuntament per proporcionar espais de trobada i visibilització. Arribar als professionals i a la ciutadania.