Coneix les necessitats veïnals i culturals per al nou Palo Alto

Participació. A l’espera de concretar-se la futura distribució d'aquest recinte industrial del Poblenou, el procés participatiu n'ha identificat ja les principals necessitats

A l’espera de concretar-se la futura distribució d’usos del recinte industrial, el procés participatiu ha permès identificar les necessitats d’us del veïnat i dels projectes culturals i artístics dels barris del Poblenou que haurà de contemplar el nou Palo Alto.

El conjunt industrial Palo Alto (Pellaires 30-38), catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local propietat de l’Ajuntament de Barcelona des de 1994, ha esdevingut en les últimes dècades un referent de producció artística i cultural.

Fruit de la demanda veïnal, l’Ajuntament planteja una nova concessió que redistribueixi els usos donant major presència al veïnat. És en aquest context que es va iniciar el procés participatiu per redefinir les necessitats d’usos culturals i veïnals que hauria de contemplar el futur Palo Alto.

Després de dues jornades de debat realitzades els mesos de març i abril, s’han fet públics els resultats del procés, els quals s’han presentat també als Consells de Barri del Poblenou i el de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.

Les principals necessitats i propostes identificades 

> Un espai de trobada veïnal, de producció i exposició cultural i artística. Un espai per a la realització de tallers culturals i reunions d’entitats i projecte. El procés participatiu ha permès identificar les necessitats d’espais que caldrà contemplar per a desenvolupar projectes i activitats de les diverses entitats veïnals, artístiques i de cultura popular del barri.

> Els espais auxiliars del recinte han d’orientar-se als projectes i entitats així com oferir un retorn social. En relació a les sala d’actes, la sala polivalent, la cantina i l’hort urbà es va identificar la necessitat que puguin acollir activitats organitzades per entitats i projectes culturals del barri. Pel que fa al viver de projectes empresarials es va considerar l’estricte transparència en la selecció i el criteri que ofereixin un retorn social centrat en el retorn educatiu.

> Un Palo Alto obert a l’entorn i d’accés universal. El procés ha visibilitzat la diagnosi compartida de que el futur Palo Alto ha de ser obert al veïnat i de lliure accés. Fins i tot estudiar l’obertura per a vianants des del carrer de Taulat tot pacificant els carrers de l’entorn. També ha recollit la necessitat del veïnat de l’entorn de que s’adeqüin les infraestructures per tal d’evitar molèsties de sorolls.

El procés participatiu

Els mesos de desembre de 2017 i gener de 2018 es van fer dues sessions per informar, tant a les entitats empresarials del Palo Alto i a les entitats veïnals i culturals del barri, sobre la nova concessió i les possibilitats i qüestions a abordar en el procés participatiu. Aquesta diagnosi es va posar en comú durant la primera jornada oberta del 10 de març on es van identificar les necessitats d’ús del veïnat.

La segona jornada oberta del 21 d’abril es va realitzar per tal de concretar i definir una proposta consensuada d’encaix entre les diferents propostes i aportacions recollides.