S’inicia la segona fase de B-MINCOME, un projecte que desenvolupa polítiques actives d’inclusió als barris de l’Eix Besòs

Acció comunitària. Aquesta iniciativa pilot liderada per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona incorpora línies d’actuació basades en l’acció comunitària.

Aquesta iniciativa pilot liderada per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona incorpora línies d’actuació basades en l’acció comunitària.

Des del desembre de 2017, el projecte B-MINCOME ha posat en marxa diferents polítiques públiques d’inclusió per fomentar el treball i la formació ocupacional entre les participants, incentivant l’economia cooperativa, social i solidària i la participació comunitària de les famílies al barri. L’objectiu és comprovar com la introducció de rendes mínimes universals ajuden a reduir la pobresa i dinamitzar zones urbanes vulnerables.

L’exclusió té una forta dimensió relacional que es tradueix en aïllament i, conseqüentment, en pèrdua de les oportunitats sòcio-econòmiques derivades de conèixer i ser conegut per altres persones que ens poden facilitar informació, contactes, ajuda mútua, etc. Eixamplar els vincles i les xarxes relacionals de les persones/famílies en situació de vulnerabilitat a través d’estratègies d’acció comunitària, no només vol revertir aquesta situació d’aïllament, també ha de contribuir a un major enfortiment individual i col•lectiu de les persones en situació de vulnerabilitat.

Les accions de participació comunitària que s’han dut a terme primera fase del projecte B-MINCOME, han inaugurat diverses exposicions col·lectives a diferents barris de l’Eix Besòs. Fins el 19 de juny, per exemple, podeu visitar “Els colors de la Trinitat. Una experiència” a la Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero, al c/ de Galícia, 16.

A partir de juny de 2018, i després d’aquesta primera fase d’acollida, formació i explicació, s’inicia una segona part del projecte on es desenvoluparan més a fons les diferents accions de polítiques actives de la mà de més d’una desena d’entitats socials que hi estan involucrades.

Trobareu més informació al web de B-MINCOME.