VI Trobada d'Energies Comunitàries

Aquest 2019 la VI Trobada d'Energies Comunitàries es durà a terme als barris que conformen la franja Besòs de Sant Andreu, a El Bon Pastor, Baró de Viver i La Trinitat Vella, del 21 al 30 de març. El tema central serà el paper dels equipaments de proximitat com a motor de l’acció comunitària, des de l’educació i la cultura, contra l’exclusió i per la cohesió social de la societat diversa.

Es treballarà des dels eixos del debat públic i metodològic sobre temàtiques d'interès per a les entitats, projectes i professionals comunitàries, l'administració i el territori. La metodologia és la coproducció per generar coneixement, les xarxes per reconèixer i sumar projectes i xarxes comunitàries a la ciutat i activitats per proporcionar espais de trobada i visibilització. Podeu seguir la IV Trobada d'Energies a les xarxes amb el HT #EnergiesFranjaBesòs.

A qui va dirigida?

El programa de la VI Trobada d’Energies Comunitàries està obert a tota la ciutadania, organitzada i no organitzada, així com a entitats i serveis públics interessats en conèixer la vida comunitària que es mou a la ciutat de Barcelona i formar-ne part.


Activitats destacades

Veïnes que fan de veïnes. Presentació del llibre Retrats de la Barcelona comunitària
João França

Dilluns 25 de març, de 18 h a 20 h a la plaça de la Trinitat

Presentem el llibre Retrats de la Barcelona comunitària a càrrec del seu autor, João França. Mantindrem una conversa amb algunes de les seves protagonistes com l’Iñaki García, del Lokal, l’Anna Castellanos, del grup de dones Les Vernedes, membres de Radio Nikosia i Lamine Sarr, del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. Debatrem sobre: quins elements de barri fan que les veïnes se saludin? Quines són les claus de l'èxit per una vida comunitària?

Retrats de la Barcelona comunitària s'escriu en el marc del projecte Energies Comunitàries per oferir una petita mostra de l’acció́ comunitària que crea vincles en diferents territoris, diferents àmbits i diferents tipus d’organització́, de serveis públics a moviments autònoms passant per associacions veïnals. La ciutat, per davant de les infraestructures, és un teixit de persones que comparteixen un entorn físic i, si volen, fent front a la tendència imperant, poden compartir també́ espais de vida. Aquest llibre recull algunes experiències que mostren que una altra ciutat és possible.


Debat públic. El paper dels equipaments de proximitat contra l'exclusió i per la cohesió de la societat diversa

Dimarts 26 de març, de 9:30 h a 14 h al Centre Cívic Trinitat Vella

Cohesió social, desigualtats i democràcia són les puntes de llança dels principals reptes socials de la societat contemporània que demanden respostes públiques de proximitat.
La política de proximitat requereix tenir presència –proximitat física al territori–, generar interacció –proximitat relacional– i contemplar la particularitat –atenció a la diversitat. En aquest context és on els equipaments de proximitat com biblioteques, centres cívics, casals de barri, escoles o instal·lacions esportives juguen un paper cabdal en la construcció d’una societat sense desigualtats i cohesionada des de la seva diversitat.
Volem debatre: quines característiques comunes han de tenir els equipaments de proximitat? N’hi ha prou en estar a prop físicament? S’ha de replantejar el format o pensar-ne de nous?


Què son les Energies Comunitàries?

Energies Comunitàries és un projecte impulsat per Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona que pretén enfortir els projectes comunitaris de la ciutat i generar-ne de nous, afavorir la seva articulació i promocionar el valor de la seva tasca per al bé comú. L’enfortiment comunitari ens ha de permetre assolir una societat amb relacions democràtiques, inclusiva, solidària, de respecte mutu, forta, autònoma i que posa al centre de la vida la cohesió social de la societat diversa com a font de riquesa.

Objectius:

Visibilitzar: Conèixer la diversitat d’agents que fan acció comunitària a la ciutat -col·lectius, entitats, professionals, plataformes, equipaments, serveis-, apropar-nos-hi i relacionar-nos amb el màxim de diversitat de contextos per fer-los visibles.

Connectar: Afavorir espais de trobada, coneixement i connexió entre tota aquesta diversitat que d’altra manera no existirien.

Generar coneixement: Co crear metodologia i generar coneixement sobre l’organització comunitària a partir dels interessos i inquietuds de les mateixes energies comunitàries.