Adopcions

L’adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d’humanitat molt gratificant, tant per a qui adopta com per a l’animal adoptat. Cal ser conscients, però, que entra a casa un ésser viu que ha de ser atès amb les atencions i afecte que necessita.

Sobre les adopcions

L’adopció d’un animal és una acció per donar una llar adequada als animals abandonats. Gats, gossos i fures es poden adoptar al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), el qual fomenta activament l’adopció dels animals que hi té acollits i vetlla per l’adopció responsable i informada.

El procés d’adopció

La persona adoptant és assessorada pel personal del CAACB per tal que pugi escollir l’animal que s’adaptarà millor a les característiques de la nova llar; també rep informació sobre les necessitats de l’animal amb relació al passeig, el joc, atencions veterinàries, normativa, les cures, etc. Després de l’adopció s’estableix un període de seguretat per garantir l’adaptació de l’animal a la família.

Els animals del CAACB que es donen en adopció han passat obligatòriament per un període mínim legalment establert per assegurar que no són reclamats, així com per garantir-ne les condicions de salut i les característiques comportamentals. L’animal adoptat està al corrent de les vacunacions i es lliura desparasitat, esterilitzat i identificat amb un xip.

Per poder adoptar, una persona ha de fer els passos següents:

  • Compartir presencialment amb els professionals del CAACB el procés d’adopció.
  • Omplir la sol·licitud d’adopció i la resta de documents que lliura aquest centre.
  • Recollir la documentació i abonar les taxes d’adopció. En el cas d’un gos potencialment perillós (GPP), prèviament també cal haver tramitat una llicència específica.

La persona adoptant rebrà:

  • L’animal amb el xip, vacunat, esterilitzat (en funció de la seva edat i circumstàncies) i desparasitat.
  • Informació i assessorament presencials i en paper.
  • La documentació que acredita el procés d’adopció i la cartilla sanitària amb les vacunacions.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari