Protecció d’animals

Tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen el dret a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni actes cruels que els comportin patiments físics o psíquics.
Punt primer de la Declaració municipal per la convivència i els drets dels animals.

Oficina de protecció dels animalsOFICINA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS

L’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB), creada el gener del 2009, centralitza les tasques relatives a la política dels animals a la ciutat.

 

 

CONTROL DE COLÒNIES DE GATS

L’Ajuntament aplica un model de colònies controlades de gats que permet gaudir de la presència d’aquests animals a la ciutat, al mateix temps que disminueixen els problemes de superpoblació i es garanteix una adequada integració a la realitat urbana.

 

 

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari