Fi als privilegis de l'oligopoli elèctric

17 juliol 2017

-

Energia , Transparència

El 2016 ens vam encarregar una auditoria de les despeses, beneficis i impostos de l'oligopoli energètic.
L'auditoria ha fet sortir a la llum que la gran companyia que opera a Barcelona ha "obviat" declarar ingressos dels quals hauria d'haver pagat a l'Ajuntament 2,7 milions d'euros en concepte de tributs.
És greu que una empresa que treu enormes beneficis amb un bé necessari com és l'energia intenti escatimar els impostos.
També és greu que no s'hagi detectat abans (l'auditoria cobreix del 2011 al 2015), cosa que demostra que l'oligopoli energètic ha gaudit de privilegis inexplicables, i s'han perdonat obligacions per part de les administracions que a ningú (ni a les persones més vulnerables) se'ls perdonarien. Aquesta administració no ho permetrà. A més d'exigir allò que s'han "escatimat", hem posat a la companyia una sanció de 300.000 euros. Fins ara hem tingut governs forts amb els febles, i febles amb els forts. Però, afortunadament, això està canviant. Era un compromís electoral i l'estem complint.

 

Sobre el blog

Aquest blog recull idees, pensaments i reflexions sobre el meu dia a dia com a alcaldessa de Barcelona.

Arxiu

2016
2017

abril 2017

octubre 2017

Compartiu aquest contingut