Pas endavant per reordenar el sistema penitenciari

11/03/2017 10:25

Urbanisme. Pas endavant per recuperar els espais de les presons de la Model i la Trinitat Vella per fer-hi equipaments municipals i habitatge pA?blic.

Les permutes de terrenys i canvis d’usos que recullen els acords signats entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca permetran avanA�ar en el reordenament del sistema penitenciari de Barcelona i recuperar els espais de la Model i de la Trinitat Vella per fer-hi equipaments municipals i augmentar el parc pA?blic d’habitatge.

Amb aquest compromA�s, l’Ajuntament es dota de dues parcelA�les que seA�cediran a la Generalitat de Catalunya perquA? hi construeixi dos centres penitenciarisA�nous. Un dels centres serA� de rA?gim obert, en una parcelA�la de 6.500 metres quadratsA�del carrer A, 109, i l’altre serA� de rA?gim ordinari i ocuparA� una parcelA�la de 20.000 metres quadratsA�al carrer E, 34-36. Aquesta mesura permetrA�A�recuperar els espais que ocupen les presons de la Model i de la Trinitat Vella per fer-hi nous equipaments municipals i augmentar el parc d’habitatge pA?blic.

El document signat avui reordena usos i compensacions urbanA�stiques en temes que les dues entitats tenien pendents i fixa les condicions suspensives si no es compleixenA�una sA?rie d’acords compensatoris de tramitaciA? urbanA�sticoadministrativa abans del 31 de desembre.

TambA� preveu que es retorni l’A?s industrial que es va retirarA�l’any 2006 a una nau de la Zona Franca duanera on anteriorment estava previstA�construir-hiA�un nou centre penitenciari, i que s’aixequi la limitaciA? d’usos alimentaris que el 2005 es va imposar a una illa de la zona.

El compromA�s signat avui per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, tambA� recull les mesures per reprendre l’activitat constructiva a les Casernes de Sant Andreu. L’Ajuntament es compromet a agilitzar-ne la urbanitzaciA?, i el Consorci, a iniciar la construcciA? de l’edifici de reallotjats. A mA�s, tambA� es comprometen a colA�laborar per promoure el desenvolupament dels equipaments privats de la zona.

Una comissiA? tA?cnica integrada per membres de les dues entitats vetllarA� pels compromisos signatsA�avui.

Més informació

Compartiu aquest contingut