Pas endavant per reordenar el sistema penitenciari

11/03/2017 10:25

Urbanisme. Pas endavant per recuperar els espais de les presons de la Model i la Trinitat Vella per fer-hi equipaments municipals i habitatge públic.

Les permutes de terrenys i canvis d’usos que recullen els acords signats entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca permetran avançar en el reordenament del sistema penitenciari de Barcelona i recuperar els espais de la Model i de la Trinitat Vella per fer-hi equipaments municipals i augmentar el parc públic d’habitatge.

Amb aquest compromís, l’Ajuntament es dota de dues parcel·les que se cediran a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi dos centres penitenciaris nous. Un dels centres serà de règim obert, en una parcel·la de 6.500 metres quadrats del carrer A, 109, i l’altre serà de règim ordinari i ocuparà una parcel·la de 20.000 metres quadrats al carrer E, 34-36. Aquesta mesura permetrà recuperar els espais que ocupen les presons de la Model i de la Trinitat Vella per fer-hi nous equipaments municipals i augmentar el parc d’habitatge públic.

El document signat avui reordena usos i compensacions urbanístiques en temes que les dues entitats tenien pendents i fixa les condicions suspensives si no es compleixen una sèrie d’acords compensatoris de tramitació urbanísticoadministrativa abans del 31 de desembre.

També preveu que es retorni l’ús industrial que es va retirar l’any 2006 a una nau de la Zona Franca duanera on anteriorment estava previst construir-hi un nou centre penitenciari, i que s’aixequi la limitació d’usos alimentaris que el 2005 es va imposar a una illa de la zona.

El compromís signat avui per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, també recull les mesures per reprendre l’activitat constructiva a les Casernes de Sant Andreu. L’Ajuntament es compromet a agilitzar-ne la urbanització, i el Consorci, a iniciar la construcció de l’edifici de reallotjats. A més, també es comprometen a col·laborar per promoure el desenvolupament dels equipaments privats de la zona.

Una comissió tècnica integrada per membres de les dues entitats vetllarà pels compromisos signats avui.

Més informació

Compartiu aquest contingut