Una nova eina per millorar les polítiques d'habitatge

11/07/2017 11:20

Les diverses administracions de l'àmbit metropolità han creat l'Observatori Metropolità de l'habitatge, un instrument per analitzar i consultar estadístiques relacionades amb l’habitatge.

L'Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) neix per convertir-se en l’eina de referència per a la ciutadania i les administracions en qüestions relatives a l’habitatge que, d'una banda, garanteixi la màxima transparència i, de l'altra, permeti a les administracions de l'àmbit metropolità disposar de la informació necessària per impulsar polítiques públiques d’habitatge més eficients.

L’O-HB realitza una radiografia de l’habitatge a partir de la informació estadística disponible, i elabora estudis específics a partir del disseny de nous indicadors. Aquesta feina li permet realitzar una diagnosi acurada de les principals problemàtiques a les quals s’enfronten els municipis mitjançant la generació d’un sistema d’indicadors propi i amb metodologies de treball concretes. L’Observatori té com a objectiu analitzar i estudiar a fons la situació de l’habitatge per dotar les administracions de tota aquella informació, de les dades, els estudis i les anàlisis que pugui necessitar a l’hora d’impulsar polítiques públiques d’habitatge. De fet, l’Observatori té com a objectiu convertir-se en una autèntica base de dades agregada sobre l’habitatge que eviti duplicitats innecessàries d’informacions tot posant en valor la tasca estadística i d’estudi que han vingut realitzant les diverses administracions que l’integren.

Els resultats més directes de l’Observatori seran l’elaboració d’un informe anual de contingut estadístic amb una diagnosi comparada de l’àmbit metropolità i la creació d’un visualitzador de dades estadístiques i dinàmiques en línia, accessible tant per a la ciutadania com per a les administracions i altres institucions.

L’Observatori el presideix Carme Trilla i, a més de l’Ajuntament de Barcelona, hi participen l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. En la seva gestació hi ha tingut un paper destacat l’Associació de Gestors d’Habitatge Social (GHS).

Més informació

Compartiu aquest contingut