En l’Any del Comerç i la Cultura tindrà cabuda un amplíssim programa de manifestacions artístiques i culturals, algunes sorgides des del comerç mateix o creades per a la celebració. D’altres obriran noves línies d’acció culturals vinculades al comerç i l’acostaran a propostes culturals de la ciutat poc o gens explorades fins ara des d’aquest sector. 

El programa inclou activitats culturals a gairebé tots els eixos comercials de Barcelona: teatre, música, literatura, dansa, projectes educatius, concursos, exposicions, rutes culturals... L’Any també celebrarà les dates destacades del nostre calendari festiu amb activitats especials per al Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.