El Consell Assessor aplega un conjunt de persones provinents del món acadèmic, de fundacions i d’altres institucions de la ciutat, que són conegudes per la seva trajectòria i el seu compromís professional i estan vinculades amb el contingut de l’Any del Comerç i la Cultura des d’àmbits i òptiques diferents.

Les seves aportacions poden ampliar la visió del projecte i enriquir-lo amb perspectives noves.

Les funcions del Consell Assessor són:

 • Aportar coneixement des dels àmbits de dedicació respectius.
 • Suggerir línies d’acció.
 • Participar en les activitats de forma presencial o generant documentació.
 • Proposar línies d’acció amb visió a curt, mitjà i llarg termini.

El Consell Assessor es reunirà tres cops l’any. La primera és la sessió constituent i de valoració de la proposta. En la segona trobada es farà un seguiment del desenvolupament del projecte i s’acabarà amb una reunió de tancament i valoració de l’experiència.

Els integrants del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura són:

 • Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Francisco Povedano, cap de gabinet de la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Joan Manel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de Girona.
 • Maria Segarra Mateu, directora d’Intueri Consulting.
 • Salva López, professor de l’ESADE Business School.
 • Xavier Marcé Carol, director de la Fundació Barcelona Cultura.
 • Nani Marquina, presidenta del Foment de les Arts Decoratives (FAD).
 • Salva Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç.
 • Manel Vázquez, coordinador de restauració.
 • Marleny Colmenares, coordinadora de l’Any del Comerç i la Cultura.
 • El Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte inaugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • El Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte inaugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.
 • Membres del Consell Assessor de l’Any del Comerç i la Cultura, durant l’acte naugural.