Notícies

El barri de la Ribera (S. XVIII) a les obres del carrer del Comerç

Descobertes noves restes del barri de la Ribera (S. XVII-XVIII) a les obres del carrer del Comerç, 27-33

26 juliol, 2017 , fa 1 any | 1.033 visites

La urbanització del tram del carrer del Comerç situat entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marquès de l’Argentera ha comportat el control arqueològic dels moviments de terres produïts per l’obra. Fins el moment, s’ha fet el seguiment arqueològic d’una rasa de connexions a la xarxa de clavegueram existent i dels escocells dels arbres que s’hauran de plantar.

A la rasa, que creua el carrer longitudinalment, s’han localitzat diverses estructures muraries que corresponen a les edificacions que es van haver d’enderrocar en motiu de la construcció de la Ciutadella borbònica, a principis del segle XVIII. Les estructures conservades van quedar soterrades per l’esplanada de seguretat que quedava entre la fortificació i la ciutat.

Vista la gran quantitat de restes que podrien quedar afectades, des de la promoció de l’obra es va optar per modificar les cotes de la rasa de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb la finalitat de no haver de desmuntar-ne cap.

També s’està fent la l’excavació de dos punts on s’ha de fer plantació d’arbres; s’hi han localitzat estructures domèstiques i un tram de carrer. La voluntat inicial és la de no haver d’afectar cap de les restes constructives documentades.

El material arqueològic exhumat, bàsicament fragments ceràmics, correspon al moment d’enderroc dels edificis, al primer quart del segle XVIII.

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Barcelona a través dels seu operador BIM/sa. La intervenció arqueològica està dirigida per Sergio Arroyo Borraz i Emiliano Hinojo Garcia, de l’empresa Global Geomática, SL.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Façana d’un edifici; la part superior correspon a l’interior i, l’inferior, a l’enllosat del carrer. Possiblement, a la part central del mur hi havia hagut el marxapeu d’una porta. Foto: Sergio Arroyo

    Façana d’un edifici; la part superior correspon a l’interior i, l’inferior, a l’enllosat del carrer. Possiblement, a la part central del mur hi havia hagut el marxapeu d’una porta. Foto: Sergio Arroyo

  • Àmbit actualment en procés d’excavació. A l’esquerra del mur de façana hi ha l’enllosat del carrer i, a la dreta, l’interior de l’edifici. Foto: Sergio Arroyo

    Àmbit actualment en procés d’excavació. A l’esquerra del mur de façana hi ha l’enllosat del carrer i, a la dreta, l’interior de l’edifici. Foto: Sergio Arroyo

  • Les mateixes estructures de la imatge anterior vistes des de l’altre costat. Foto: Sergio Arroyo

    Les mateixes estructures de la imatge anterior vistes des de l’altre costat. Foto: Sergio Arroyo

Altres notícies