Notícies

La Nit dels Museus 2017 : visites comentades a restes arqueològiques

El proper dissabte 20 de maig de 19 a 1h, de la matinada, el Servei d’Arqueologia participa en la celebració de la Nit dels Museus 2017

11 maig, 2017 , fa 1 any | 1.388 visites

El Servei d’Arqueologia de Barcelona col.labora aquest any en La Nit dels Museus amb quatre activitats que ajuden a conèixer millor la Bàrcino romana. Una d’elles ben consolidada, la visita a l’aqüeducte romà, la primera que vam realitzar. Aquest any es faran dos itineraris per la muralla romana, sortint del mateix punt, un itinerari serà per la muralla fins les termes marítimes, i l’altre el recorregut anirà cap a l’altre banda de la muralla, cap a la plaça Ramon Berenguer, descobrint el parament i història de la muralla.

Com a novetat aquest any es farà la visita al Baluard de Migdia, l’espai ha quedat adequat, i s’ha considerat que era de gran interès una visita comentada.

Aqüeducte romà. Bàrcino va tenir, des de la seva fundació l’any 10 a.C. per l’emperador August, un aqüeducte que la proveïa d’aigua potable. Aquesta conducció recollia les aigües d’unes fonts properes al riu Besos i la portava cap a la colònia romana. La major part del seu traçat era soterrat, fins que arribava a la ciutat, on, per conservar el pendent necessari, feia que la conducció anés sobre arcades, cosa que monumentalitzava l’aqüeducte. Aquest aqüeducte abans d’entrar a la ciutat, es desdoblava en dues canalitzacions paral·leles.

A la visita s’explicarà tot el recorregut del canal, i com n’era d’important l’aigua a època romana, considerada bé públic i gratuït. Com es localitzava la millor aigua possible i era conduïda cap a la ciutat, on es distribuïa com aigua de boca, aigua pels conjunts termals, aigua per les indústries, aigua per les fonts i aigua per les cases benestants.

Recorregut comentat per façana marítima de la muralla de mar. S’inicia a la plaça dels Traginers, on s’explicarà els dos recintes de la muralla romana, i el seu recorregut. Després s’anirà cap al pati de Correu Vell, 5, per veure el tram de la muralla i dues torres. S’acabarà la visita al centre del carrer Regomir, 7-9, que forma part del centre cívic del Pati d’en Llimona, on es farà l’explicació de la porta de mar i les termes romanes marítimes.

Recorregut muralla romana, paraments amb història. S’iniciarà el recorregut també a la plaça dels Traginers, i es resseguirà el recorregut pel carrer Sotstinent Navarro fins a arribar la plaça Ramon Berenguer, Serà un recorregut resseguint el seu paper al llarg dels segles: d’estructura simbòlica a defensiva o monument en la contemporaneïtat.

Baluard de Migdia. Una mirada a la Barcelona moderna, a partir de les seves estructures defensives. L’espai del baluard i muralla de mar, després de la seva urbanització feia de gran interès una visita guiada per l’espai, després de les diferents intervencions arqueològiques que hi han hagut en aquest sector de la ciutat. Una de les seves principals característiques és que va ser el primer en ser construit, cap a mitjans dels segle XVI. Es pot dir que també és el més antic de tot el Principat i s’hauria de comptar entre els més primerencs de tota la Mediterrània.

Per a més informació de totes les activitats de la nit, es pot consultar el web de La Nit dels Museus

Podeu participar amb el #bcnésmuseu

Compartiu l'article

  • Google +
  • Ruta muralla de mar. Nit dels museus 2015

    Plaça dels Traginers

  • Ruta Aqüeducte. Nit dels Museus 2015

    Ruta Aqüeducte. Nit dels Museus 2015

  • Ruta Aqüeducte romà. Nit dels museus 2016

A la Xarxa
document html La Nit dels Museus

Altres notícies