Notícies

L’absis romànic de l’església dels Sants Just i Pastor

Descobert el possible absis de l’església romànica dels Sants Just i Pastor a les excavacions del número 2 del carrer de la Palma de Sant Just, al districte de Ciutat Vella.

31 octubre, 2017 , fa 1 any | 1.951 visites

Des del 15 de setembre s’ha dut a terme una intervenció arqueològica davant el número 2 del carrer de la Palma de Sant Just (Ciutat Vella), arran del projecte de reforma d’aquesta finca. Aquest treballs han permès realitzar l’extraordinària troballa d’un tram del possible absis romànic de l’església dels Sant Just i Pastor, tot i que l’origen d’aquest església es pot remuntar a la tardoantiguitat.

Entre els anys 1342-43 es construeix, substituint el temple anterior, el gruix de l’obra de l’església gòtica, de nau única, amb capelles entre contraforts i capçalera poligonal. S’atribueix a Bernat Roca l’autoria de l’edifici perquè el 1360 li fou encarregat el tabernacle de l’altar major, per tal de poder consagrar el temple. En la segona meitat del segle XV es construeix el tram dels peus de l’església, diferenciable de la resta i es comença la façana. En el període 1559-72 es va construir el campanar semioctogonal.

D’aquesta estructura s’han documentat fins 6 filades de mur i 3 de fonamentació, amb tots els carreus de pedra disposats a trencajunts, lligats amb un morter de calç i sorra de força consistència. L’interior està fet amb un reblert de pedres de mides diverses sense escairar lligades amb abundant morter de calç.

Tot i les dimensions documentades de l’absis (1.52 m d’alçada, 0.60 m d’amplada i 1.84 m de llarg), ha estat impossible definir la seva orientació i dimensions reals. Malauradament aquesta estructura fou arrasada i seccionada quan es va construir la finca, ja que el mur perimetral de la mateixa descansa sobre l’absis. Tot i la manca de materials arqueològics associats, la resta d’evidències arqueològiques –forma, ubicació, tipus de construcció-, semblaria indicar que estem davant de l’absis romànic de l’església dels Sants Just i Pastor.

Aquests treballs arqueològics han estat dirigits per un equip dirigit per l’arqueòloga Roser Arcos López, de l’empresa iPAT Serveis Culturals.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

  Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

 • Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

  Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

 • Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

  Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

 • Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

  Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

 • Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

  Absis romànic de l'església dels Sants Just i Pastor (Foto: Roser Arcos, iPAT)

Altres notícies