Notícies

L’antic barri de la Ribera veu de nou la llum al carrer del Comerç

Localitzades noves restes d’època moderna de l’antic barri de la Ribera durant els treballs realitzats al carrer del Comerç, al districte de Ciutat Vella.

14 desembre, 2018 , fa 10 mesos | 386 visites

Entre els mesos d’octubre i desembre s’ha dut a terme una intervenció arqueològica en el carrer del Comerç, entre el carrer de la Princesa i el carrer de la Fusina (districte de Ciutat Vella), arran del projecte d’urbanització d’aquest tram de carrer. Aquests treballs han estat dirigits per l’arqueòleg Jordi Ardiaca, de l’empresa Global Geomàtica SL.

Aquest indret es troba a l’interior del recinte medieval de Barcelona, al costat de mar, amb una proximitat evident a Santa Maria del Mar. Al voltant del temple es desenvolupà el barri marítim conegut com La Ribera, que en aquesta zona conserva força bé els trets medievals. Posteriorment, a principis del segle XVIII aquesta zona forma part del sector de la ciutat que va ser enderrocat per ordre del rei Felip V, amb motiu de la construcció de la Ciutadella borbònica, arran de la desfeta de 1714.

Des de l’any 1991 i fins a l’actualitat s’han excavat diferents indrets del barri de la Ribera, inclòs l’Antic Mercat del Born, permeten establir una seqüència cronològica que s’iniciava a l’època romana i finalitzava al segle XVIII, i sobretot permetent documentar l’urbanisme medieval i modern de la Ribera.

Els treballs arqueològics han permès documentar diverses restes constructives relacionades amb un edifici, en concret de dos àmbits contigus, que cronològicament es remuntarien al segle XVI i XVII.

El primer àmbit, construït segurament al segle XVI, es correspon a un mur de pedra en mal estat de conservació que se li recolza un envà i una porta, de la qual es conserva un dels seus brancals i el marxapeu format per dues lloses de pedra. L’interior d’aquest àmbit presenta un paviment de morter. Cal destacar l’existència d’una claveguera de pedra que discorre per l’exterior de l’àmbit, i que permetria evacuar les aigües negres de l’interior de l’edifici.

En el segon àmbit s’ha documentat una latrina de pedra i maons, datada al segle XVII, que es localitzaria just al damunt de la claveguera anterior, permetent així l’evacuació de les aigües fecals. En aquest àmbit no s’ha conservat cap nivell de paviment.

Segons la informació extreta del “Llibre de les Valoracions” i de les excavacions arqueològiques de l’antic Mercat del Born (2001) i de la plaça Comercial (1991), aquestes edificacions es correspondrien a la casa Estevanell o casa Cap de Ros, totes dues dins de l’illa delimitada pels carrers Gensana-Arboser-Ventre-Sabateret.  Els noms d’aquestes dues cases es corresponen als darrers propietaris abans de l’enderroc motivat per la construcció de la Ciutadella.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

  Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

  Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

  Vista general dels dos àmbits excavats. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Vista de l'àmbit 1, amb el paviment de morter i la porta al fons. Foto: Jordi Ardiaca.

  Vista de l'àmbit 1, amb el paviment de morter i la porta al fons. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Vista de l'àmbit 2 amb la latrina. Foto: Jordi Ardiaca.

  Vista de l'àmbit 2 amb la latrina. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Porta amb marxapeu de l'àmbit 1, i claveguera a l'exterior. Foto: Jordi Ardiaca

  Porta amb marxapeu de l'àmbit 1, i claveguera a l'exterior. Foto: Jordi Ardiaca

 • Latrina a sobre de la claveguera de l'àmbit 2. Foto: Jordi Ardiaca.

  Latrina a sobre de la claveguera de l'àmbit 2. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Visió zenital de la latrina i la claveguera. Foto: Jordi Ardiaca.

  Visió zenital de la latrina i la claveguera. Foto: Jordi Ardiaca.

 • Plat de ceràmica de Poblet, finals segle XVII / inicis segle XVIII. Foto: Jordi Ardiaca

  Plat de ceràmica de Poblet, finals segle XVII / inicis segle XVIII. Foto: Jordi Ardiaca

Altres notícies