Notícies

Localitzats 16 nous enterraments de la necròpolis romana del barri de la Ribera

Localitzats fins a 16 enterraments d’una necròpolis romana a les obres del carrer d’Antic de Sant Joan, datada al voltant dels segles II-IV dC.

19 març, 2018 , fa 10 mesos | 1.014 visites

Des del 6 de novembre de 2017 s’està duent a terme una intervenció arqueològica en el carrer d’Antic de Sant Joan, entre el passeig del Born i el carrer de la Ribera (districte de Ciutat Vella), arran del projecte d’instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram i de recollida pneumàtica d’escombraries.

Aquests treballs, dirigits per l’arqueòleg Walter Alegria Tejedor, de l’empresa Global Geomàtica SL, han permès documentar, entre d’altres restes, part de l’antic barri de la Ribera del segle XVII i XVIII, enderrocat durant la construcció de la Ciutadella borbònica.

Durant les darreres setmanes s’han excavat fins a 16 enterraments d’època romana, que estarien relacionats amb l’extensa necròpolis romana localitzada al bell mig del barri de la Ribera. Estem davant d’un espai cementirial que perdura al llarg dels segles malgrat la diferència religiosa dels individus enterrats, atesa la troballa de diferents necròpolis des d’època romana, antiguitat tardana i època medieval, incloent un cementiri islàmic, representat per la  troballa d’una sepultura islàmica en aquesta mateixa obra.

Aquests treballs han permès recuperar fins a 16 individus de diferents edats i sexe, i amb diferents estats de conservació, tasques realitzades per l’antropòloga Izaskun Ambrosio. Les sepultures localitzades es troben directament excavades a les sorres naturals, en fosses simples, i moltes d’aquestes amb taüts, ja que s’han recuperat els claus de ferro per bastir la caixa de fusta, generalment uns 13 claus per tomba.

L’orientació  dels individus enterrats, s’agrupen en dos conjunts, uns orientats, aproximadament,  de nord a sud, i un segon grup orientat d’est a oest. En moltes d’aquestes tombes s’han recuperat els respectius aixovars, com diversos recipients ceràmics, destacant la presència de dues llànties, així com un ungüentari de vidre i les restes de dues càligues o sandàlies clavetejades, típicament romanes.

La cronologia d’aquest conjunt de tombes podria estar compresa entre els segles II i IV dC, tot i que encara cal fer l’estudi dels materials recuperats dels aixovars, així com realitzar datacions de C14 per acabar de concretar amb més fiabilitat la cronologia dels enterraments.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Enterrament amb claus de ferro als seus peus pertanyent al taüt de fusta. Foto: Walter Alegria.

  Enterrament amb claus de ferro als seus peus pertanyent al taüt de fusta. Foto: Walter Alegria.

 • Enterrament en fossa simple excavat a les sorres. Foto: Walter Alegria.

  Enterrament en fossa simple excavat a les sorres. Foto: Walter Alegria.

 • Enterrament en fossa simple excavat a les sorres. Foto: Walter Alegria.

  Enterrament en fossa simple excavat a les sorres. Foto: Walter Alegria.

 • Enterraments superposats corresponents a diferents fases d'ocupació de la necròpolis romana. Foto: Walter Alegria.

  Enterraments superposats corresponents a diferents fases d'ocupació de la necròpolis romana. Foto: Walter Alegria.

 • Enterrament romà amb aixovar, gerra i llàntia. Foto: Walter Alegria.

  Enterrament romà amb aixovar, gerra i llàntia. Foto: Walter Alegria.

 • Detall del cap del difunt amb part del seu aixovar. Foto: Walter Alegria

  Detall del cap del difunt amb part del seu aixovar. Foto: Walter Alegria

 • Detall d'una llàntia pertanyent a l'aixovar d'un dels enterraments. Foto: Walter Alegria.

  Detall d'una llàntia pertanyent a l'aixovar d'un dels enterraments. Foto: Walter Alegria.

 • Enterrament amb aixovar, gerra i llàntia als peus. Foto: Walter Alegria

  Enterrament amb aixovar, gerra i llàntia als peus. Foto: Walter Alegria

 • Detall de l'aixovar, gerra i llàntia, i un possible ungüentari de vidre sota la gerra. Foto: Walter Alegria

  Detall de l'aixovar, gerra i llàntia, i un possible ungüentari de vidre sota la gerra. Foto: Walter Alegria

 • Detall d'un ungüentari de vidre sota la gerra. Foto: Walter Alegria

  Detall d'un ungüentari de vidre sota la gerra. Foto: Walter Alegria

 • Càliga romana recuperada d'un dels aixovars. Foto: Walter Alegria

  Càliga romana recuperada d'un dels aixovars. Foto: Walter Alegria

Altres notícies