• Carrer Ample, 35. Palau Mornau, font
  • Ciutat Vella
  • Trencadís
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Hash Marihuana & Hemp Museum Barcelona)

(Foto: Hash Marihuana & Hemp Museum Barcelona)

MOSAIC
Descripció: font situada al pati interior del palau. El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular que recobreixen la font de forma quadrada amb angles arrodonits. La part inferior i el fons són de color blau. A les cantonades hi ha decoracions de color taronja sobre fons blanc. Al centre de cada cantó, en una superfície plana, es dibuixa un motiu vegetal simètric de color marró.
Època: 1908, posterior a l’època de restauració de l’edifici
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: reforma 1908: Manuel Joaquim Raspall i Mayol, arquitecte
Època: segle XVI
Estil: Modernista; reforma: Historicista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 51

MÉS INFORMACIÓ
Video. Ajuntament de Barcelona