• Carrer de Ballester, 3-5
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un edifici d’habitatges, situat a l’exterior.  El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada i probablement de pedra de formes irregulars allargades. La decoració forma un conjunt de cercles i línies corbes de color vermell, blanc i beix sobre fons negre per crear una composició geomètrica abstracta.
Època: posterior a 1969, any de construcció de l’edifici
Autor: Armand Olivè Milián (signat OLIVE MILIAN), mosaïcista
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1969
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
Rondaller (28/9/2018). Color fragmentat (I) [En línia].