• Carrer de Casp, 23 / Carrer de Pau Claris, 83. Farmàcia Galup
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment de la sala de vendes de la farmàcia Galup. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de dues mides diferents i rectangular. La decoració representa una quadrícula de color groc amb quadrats blancs a les interseccions. L’interior de la quadrícula és del mateix to de blanc marbrejat, imitant un paviment de lloses de pedra.
Època: 1927, any d’inauguració de l’establiment
Autor: Butsems y Cia.
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E1: Establiments de gran interès. Fitxa 230.
LA VANGUARDIA. Hemeroteca, 17 de setembre de 1927.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut; Juan Mari Porta per la direcció artística de la reforma de l’establiment
Època: 1881; 1927 per l’establiment
Ús original: comercial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Farmàcia Galup [En línia].