• Carrer de Còrsega, 203-205
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica de forma quadrangular i rectangular amb relleu. La decoració està formada per rajoles amb diversos motius que es repeteixen com estrelles i formes geomètriques, creant un joc de volums i textures amb tonalitats marrons, groguenques, verdes i vermelloses.
Època: posterior a 1969, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1969
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre