• Carrer de Funoses Llussà, 2
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una sala del restaurant “Mala hierba”, antigament estació d’autobusos de la línia Vallcarca-Coll, com ho indica el rètol a l’exterior de l’establiment. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es conserva només un fragment del mosaic col·locat a prop de la barra al costat d’un nou paviment de fusta. La decoració està composta per una peça que, simetritzada, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma un estel de vuit puntes de color blau amb el centre vermell sobre fons blanc de forma circular. Entre els estels es formen creus amb línies concèntriques de color ocre, vermell, blau i blanc.
Època: 1936 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: transport
Font de la informació: Cadastre