• Carrer de Ganduxer, 127
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
6 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: plafons situats a les façanes dels carrers Ganduxer i Emancipació, abraçant tota l’alçada de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu. La decoració representa una composició geomètrica abstracta amb formes principalment circulars de colors vius que sobre surten en relleu respecte del fons.
Època: 1972 (signat)
Autor: Ceràmica SILICOR, J. RIFA (signat)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1972
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
GUINART, M. A. Blog A Peu de carrer, fotodietari. Joan Rifà/Silicor – Ceràmica d’autor