• Carrer de Girona, 84. Passadís
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment del passadís de l’habitatge. El mosaic està realitzat amb tessel·les de forma rectangular, romboïdal i quadrangular de diferents dimensions. Amb un fons de franges gris clar i beix, es dibuixa una malla de cubs en perspectiva de color negre, marró i blanc.
Època: posterior a 1934, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant. Hijos de Miguel Nolla, nº2242


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1934
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre