• Carrer de Girona, 84. Passadís
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment del passadís de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de forma rectangular, romboïdal i quadrangular de diferents dimensions. La decoració representa una successió de quadrats blancs associats a rombes de color marró fosc i marró clar que contribueixen a crear un efecte de cubs en volum. La composició es desplega sobre un fons de franges gris i beix.
Època: posterior a 1934, any de construcció de l’edifici
Autor: model similar al catàleg del fabricant Hijos de Miguel Nolla, model nº2929


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1934
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre