• Carrer de la Costa, 69
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: acabament de mur de parcel·la d’habitatge unifamiliar, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu amb dues línies de rajola vorejant les pilastres d’acabament. El dibuix representa flors blaves de quatre pètals i motius vegetals sobre fons blanc.
Època: posterior a 1886, any de construcció de l’edifici
Autor:
desconegut

Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte:
desconegut
Època:
1886
Estil:
Eclèctic
Ús original:
residencial
Font de la informació:
Cadastre