• Carrer de la Diputació, 163
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: J. Griset)

(Foto: J. Griset)

MOSAIC
Descripció: paviment interior d’una antiga botiga, actualment seu de ACEGAL (Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes).  Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular, cada una d’elles està decorada amb una punta de fletxa de color verd amb punts blancs sobre fons taronja. A una cantonada, un quart d’octògon de color vermell sobre taronja completa el dibuix. El conjunt forma una malla de creus de quatre rombes i octàgons decorats d’una flor, tots ells de color vermell i taronja sobre fons verd.
Època: posterior a 1903, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1903
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre