• Carrer de la Riereta, 20. Paviment amb flors grogues
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. El conjunt forma flors grogues amb centre vermell i una estrella de quatre puntes amb el centre groc. Les decoracions es troben sobre un fons blanc.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació:
Cadastre
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona