• Carrer de la Riereta, 20. Paviment amb flors i capolls vermells
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix i representa una flor de quatre pètals i capolls de color vermell amb fulles verdes sobre fons blanc. El conjunt forma un entremat de flors i fulles.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: La Fabril Mataronense, model nº87

Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació:
Cadastre
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona