• Carrer de Marià Labèrnia, s/n. Turó de la Rovira, paviment amb octàgons
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança interior d’una barraca destruïda que ha quedat actualment a l’aire lliure dins l’espai arqueològic. El mosaic està realitzat amb rajoles de gres ceràmic esmaltat de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu que es repeteix. La decoració forma una xarxa d’octàgons regulars i irregulars delimitats per una línia grisa resseguida per un filet de triangles i cercles sobre fons blanc. Entre els octàgons es formen rectangles de color marró.
Època: 1977, data de fabricació de la rajola
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri.
Jordi Ramos, arqueòleg

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: La barraca a la qual pertanyia aquest mosaic va ser construïda als anys 1980 i enderrocada al desembre 1990.
Estil: militar i després domèstic
Ús original: bateria antiaèria, ocupada després de la Guerra Civil i transformada en barraques
Font de la informació: Museo d’Història de Barcelona. Turó de la Rovira

MÉS INFORMACIÓ

RAMOS RUIZ, J. (2016). Turó de la Rovira. Arqueologia d’un conflicte. Premi d’Arqueologia Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d’Arqueologia.

RAMOS RUIZ, J. (2011): “Turó de la Rovira”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010, Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 78-80.

RAMOS RUIZ, J. (2010): “Turó de la Rovira”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008, Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 35-37.

MIRÓ ALAIX, C., RAMOS RUIZ, J. (2010): “Entre la bateria antiaèria i els canons: de la Guerra Civil al barraquisme. Mig segle d’història dalt del turó de la Rovira” [en xarxa].