• Carrer de Mireia, 17
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: L. Andino)

(Foto: L. Andino)

MOSAIC
Descripció: bancs situats a banda i banda de l’entrada de l’habitatge, a l’exterior. El trencadís sembla estar realitzat amb peces de rajoles hidràuliques i ceràmica esmaltada de formes irregulars. El mosaic revesteix el dorsal, el seient i els braços del banc mentre l’exterior està recobert de fragments de pedra.
Època: 1922 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1922
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre