• Carrer de Nadal, s/n. Mercaodeon
  • Sant Andreu
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural de la paret lateral del centre comercial Mercaodeon. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma rectangular. La decoració representa cercles i arcs de cercle entrellaçats de diferents tonalitats de marró sobre fons beix.
Època: posterior a 1983, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1983
Estil: Eclèctic
Ús original: mercat
Font de la informació: Betevé