• Carrer de Numància, 120-122
  • Les Corts
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Carolina)

(Foto: Carolina)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa una escena de caça on tres personatges armats d’arcs i fletxes s’enfronten a un animal ferit, aparentment de la família dels bòvids. La composició fa pensar pel seu estil i per la temàtica a una pintura rupestre. Els personatges i l’animal, tots de color marró i blanc, destaquen sobre un fons verd esquitxat de tons blaus.
Època: posterior a 1959, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1959
Estil: contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre