• Carrer de Santa Magdalena Sofia, 4. Mas Bernal, tanca
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: plafons en forma de banda estreta situats a la tanca exterior de la casa. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada. La decoració està formada per la successió d’una rajola quadrada, girada a 45°, amb un motiu floral de color blau i groc sobre fons blanc. Aquesta està flanquejada per peces triangulars blaves que completen la banda.
Època: posterior al segle XIX, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: segle XIX
Estil: Classicista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 2406