• Carrer de Sardenya, 315. Rètol
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: O. Martinez)

(Foto: O. Martinez)

MOSAIC
Descripció: rètol situat al timpà de la façana principal de l’edifici, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb tessel·les de forma quadrangular. El rètol anuncia en lletres de color negre sobre fons ocre:
PUNTA TOMBO
La composició es completa amb el dibuix de pingüins de color negre i blanc.
Època: posterior a 1918, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1918
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre