• Carrer de Torrijos, 9
  • Gràcia
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de façana de l’edifici, situat a la planta baixa. El mosaic està format per tessel·les d’esmalt de tipus Gresite. Es tracta d’un revestiment industrial on les peces estan unides pel revers per una malla sintètica o bé per un full de paper aplicat per l’anvers – que es retira un cop col·locat-. La peça així unida té la mida d’una rajola. La façana està decorada amb peces multicolor.
Època: 1936 o posterior, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre