• Carrer de Trafalgar, 70
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: E. Caballeria)

(Foto: E. Caballeria)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es tracta d’un fons compost per dues peces que es repeteixen. El conjunt forma un parterre d’elements vegetals formats per volutes verdes i flors blanques de sis pètals sobre un fons amb les mateixes volutes verdes emmarcades en un hexàgon.
Època: posterior a 1875, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Remunta i ampliació ptge. Sant Benet: Francisco de P. Quintana
Època: 1875, aproximadament; remunta i ampliació: 1925
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 1034