• Carrer de València, 464
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular, decorades amb la tècnica de la trepa. El cos de l’arrimador té una composició amb motius vegetals que representen taronges ornades de llaços blaus sobre fons blanc. La sanefa consisteix en una garlanda de color rosa amb tarongines blanques sobre un fons amb motius grocs i vermells. L’arrimador s’acaba amb una peça de bordó en relleu de color vermell. El sòcol és de peça llisa de color verd.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: Model arrimador Num. 30. Pujol i Bausis. Disseny de Lluís Brú. 1910.

Font de la informació:
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
Museus d’Esplugues de Llobregat
SALINÉ, M. 2005. “Lluís Brú. Fragments d’un creador, els mosaics modernistes”. A Lluís Brú. Fragments d’un creador, els mosaics modernistes. Del 22 de juliol de 2004 al 31 de juliol de 2005. Can Tinturé. Esplugues de Llobregat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre