• Carrer de Vilamarí, 28
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: M. Hass)

(Foto: M. Hass)

MOSAIC
Descripció: paviment interior de vestíbul, menjador, dormitori i sala d’estar de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració composta principalment per peces beix clar i altres dos models que formen l’encintat. La sanefa és la combinació d’una peça de cinc franges blaves i una peça beix de línies i punts blaus en esquadra. Es formen flors geomètriques a les cantonades d’estil Art Déco.
Època: posterior a 1920, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre