• Carrer del Bisbe, 2bis
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
4 imatges | 2 participants
(Foto: J. Griset Moro)

(Foto: J. Griset Moro)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una botiga, situat a l’interior. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es tracta d’un fons compost per una peça blanca que es repeteix. El conjunt forma corones hexagonals marrons amb tres puntes als angles.
Època: posterior a 1880, any de construcció de l’edifici
Autor: J Ral Escofet, fabricant. Model nº210


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1880
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre