• Carrer del Carme, 95. Arrimador
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular llises i en relleu. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu que es repeteix. La decoració representa tulipes roses envoltades de cintes verdes. La peça queda emmarcada per una rajola allargada en relleu de color verd i s’acaba amb una peça de bordó.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre